Er zijn er veel die graag aan het water wonen. Dat doen ze vooral graag als ze ook een bootje hebben. Wanneer u echter in een grotere plaats woont, waar ook veel riviercruise schepen aanmeren, is het belangrijk dat er walstroom is. Walstroom zijn de de noodstroomvoorzieningen die zijn aangelegd. De grotere schepen maken gebruik van dieselmotoren, die de generatoren aandrijven om de eigen elektriciteit op te wekken. We weten allemaal dat dieselmotoren vervuilend voor het milieu zijn. Daarom mogen ook  auto’s met een dieselmotor niet in het centrum van veel steden komen. Dat geldt in principe ook voor de grotere schepen die aan wal aanmeren. Zouden zij hun dieselmotoren moeten laten draaien, voor het opwekken van de elektriciteit, dan is dat zeker ook vervuilend. Ook zullen de mensen die langs de kade wonen, dan gaan klagen over de stank. Daarom zijn er noodstroomvoorzieningen door bijvoorbeeld de firma Endenburg op veel kades aangebracht. Op veel plaatsen binnen Europa kunnen de schepen gebruikmaken van de noodstroomvoorzieningen. Daarmee zullen de schepen de steden niet extra vervuilen door het draaien van hun dieselmotoren. Voor de schippers is de dienstverlening van de noodstroomvoorzieningen beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Alleen al in Nederland zijn er meer dan 2500 schepen, die van stroom worden voorzien, door het gebruik van de noodstroomvoorzieningen die aangelegd zijn door de firma Endenburg.

De noodstroomvoorziening op de kades

Wanneer u als schipper gebruik maakt van de noodstroomvoorziening, heeft u groene stroom. Daardoor zal de milieuschade door de uitstoot van vuile stoffen tot een minimum worden beperkt. Zodra een riviercruiseschip aanmeert en gebruik maakt van een  noodstroomvoorziening zal er geen geluidshinder meer zijn van draaiende dieselmotoren. Voor een schipper is de stroomafname, door gebruik te maken van een aftakpunt op de noodstroomvoorziening, een goedkoop alternatief in plaats van de diesel. Voor een schipper wordt de stroom geleverd via betrouwbare elektriciteit meters die op afstand afleesbaar zijn. Het verbruik wordt automatisch geregistreerd en gefactureerd. Ook kan een schipper de aansluiting in- en uitschakelen.

Het aanleggen van de noodstroomvoorziening op de kade

Om er zeker van te zijn dat de noodstroomvoorzieningen goed worden aangesloten, wordt er gebruik gemaakt van het gespecialiseerde bedrijf Endenburg. Het is een firma dat specialisten in huis heeft op het gebied van noodstroomvoorzieningen. Als gebruiker van deze voorzieningen weet u dat u geen schade aan het milieu zult aanbrengen.